Thiết lập tính năng trả lời tự động trong Windows 10 Mail

on .

Nếu đi ra ngoài văn phòng , bạn có thể thiết lập tính năng trả lời tự động trong Windows 10 Mail .

Nó sẽ phản hồi tự động bất kì bức thư nào bạn nhận được để người gửi biết rằng hiện tại bạn đi vắng không gửi được thư trả lời .

Hiện tại tính năng phản hồi tự động trong Windows 10 Mail mới chỉ hỗ trợ cho những tài khoản Outlook.com , Live.com , Hotmail và Office 365 .

Để cấu hình bạn bấm biểu tượng bánh răng góc dưới cùng bên trái , chọn Automatic Replies

 

 

 

 

Chọn tài khoản bạn muốn phản hồi tự động trong mục “Select an account

 

 

Trong mục Send Automatic Replies chuyển thành On .

Trong trường thứ hai bạn gõ nội dung phản hồi .

Nếu bạn chỉ muốn phản hồi cho những ai có trong sổ địa chỉ thì đánh dấu tích vào mục Send replies only to my contacts

 

 

 

Thêm bình luận


Mã bảo mật:
Mã bảo mật Làm mới