Trang kho phần mềm Mac App Store của Apple

Trang kho phần mềm Mac App Store của Apple

07/01/2011

Tại CES 2011 , Apple chính thức cho ra mắt kho phần mềm Mac App Store . Cũng như App Store cho các thiết bị iOS , Mac App Store cho phép người dùng thống nhất một nơi cho những ứng dụng OS X .

Xem thêm...