Gigabyte chuẩn bị Netbook có thể chuyển thành Tablet 2-lõi T1005P

Gigabyte chuẩn bị Netbook có thể chuyển thành Tablet 2-lõi T1005P

28/01/2011

Gigabyte đang chuẩn bị tung ra thị trường Model Netbook 10-inch mới có thể chuyển thành kiểu Tablet nhờ có màn hình quay được .

Xem thêm...