NVIDIA đã doanh thu kỉ lục trong Q2 năm tài chính 2018

NVIDIA mới công bố kết quả kinh doanh trong Q2 của năm tài chính 2018 .
NVIDIA mới công bố kết quả kinh doanh trong Q2 của năm tài chính 2018 . Báo cáo cho biết họ đã đạt doanh thu kỉ lục lên tới 2.23 tỉ USD , tăng 56% so với 1.43 tỉ cùng kì năm ngoái . Lãi từ hoạt động đạt 688 triệu USD , tăng 117% . Lợi nhuận biên từ hoạt động và tất cả đạt 58.4% và 58.6% , cả hai đều tăng so với năm ngoái nhưng lại giảm so với Quý trước nguyên nhân là do hết bản quyền với Intel .
Bộ phận GPU của NVIDIA đạt doanh thu lớn nhất với 1.90 tỉ USD , tăng 59% so với 1.20 tỉ USD của năm trước . Nhóm Tegra gần như không thay đổi so với Quý trước với doanh thu 332 triệu USD nhưng vẫn gấp đôi so với năm trước .
 
($ triệu) Q2 2018 Q1 2018 Q2 2017 Q/Q Y/Y
Nhóm GPU $1897 $1562 $1196 +21% +59%
Nhóm Tegra $333 $332 $166 +0% +101%
Khác - $43 $66 -100% -100%
Tổng cộng $2230 $1937 $1428 +15% +56%
 
Game vẫn là chiếm doanh thu lớn nhất với 1.19 tỉ USD trong tổng số 2.23 tỉ USD .
 
($ triệu) Q2 2018 Q1 2018 Q2 2017 Q/Q Y/Y
Gaming $1186 $1027 $781 +15% +52%
Professional visualization $235 $205 $214 +15% +10%
Datacenter $416 $409 $151 +2% +175%
Automotive $142 $140 $119 +1% +19%
OEM and IP $251 $156 $163 +61% +54%
Total $2230 $1937 $1428 +15% +56%
 
NVIDIA cũng cung cấp số liệu về sản phẩm cao cấp trong Q2 . Họ giới thiệu bộ tăng tốc GPU Tesla V100 và nhóm những sản phẩm liên quan cho Trung tâm dữ liệu và thông báo cộng tác với Volkswagen và Baidu . Họ cũng quảng cáo Max-Q cho các máy xách tay mỏng cho game thủ và những công nghệ mới cho thực tại ảo chuyên nghiệp , tự động hóa …
Tuy nhiên tất cả những thông tin trên không đủ gây ấn tượng cho Wall Street vì cổ phiếu của NVIDIA vẫn bị giảm giá sau bản báo cáo trên .