Lợi nhuận ADM tăng kỉ lục trong 3 năm nhờ Ryzen , Epyc và Vega

AMD đã có lợi nhuận từ hoạt động đầu tiên trong 3 năm .
AMD đã có lợi nhuận từ hoạt động đầu tiên trong 3 năm . Trong Q3 / 2017 doanh thu của AMD đạt 1.64 tỉ USD , tăng 26% so với cùng kì năm trước và tăng 36% so với Quý trước .
Lãi do hoạt động của AMD đạt 126 triệu USD là con số khá ấn tượng vì năm ngoái cùng thời gian này họ bị lỗ tới 293 triệu USD . Lãi ròng của AMD trong Quý đạt 71 triệu USD , tỉ suất lợi nhuận đạt 35% .
Bộ phận “Computing and Graphics” đạt doanh thu 819 triệu USD , tăng 74% so với năm trước nhờ bán mạnh những Card màn hình Radeon và bộ vi xử lí cho máy để bàn Ryzen . Bộ phận này đạt lãi từ hoạt động 70 triệu so với khoản lỗ 66 triệu của năm ngoái .
Doanh thu từ bộ phận “Enterprise, Embedded, and Semi-Custom” đạt 824 triệu USD , tương tự như mức năm ngoái .
Doanh thu từ bán Epyc và bản quyền đạt 84 triệu USD giảm đi so với 136 triệu của năm trước .
Trong Q4 năm nay , AMD dự kiến doanh thu giảm 15% , tăng hoặc giảm 3% .