Hầu hết các bộ phận kinh doanh của Intel đều tăng trường trong Q2

Intel mới phát hành kết quả tài chính trong Q2 năm nay với doanh thu lên tới 14.8 tỉ USD , tăng 9% so với năm ngoái
Intel mới phát hành kết quả tài chính trong Q2 năm nay với doanh thu lên tới 14.8 tỉ USD , tăng 9% so với năm ngoái , lãi do hoạt động đạt 3.8 tỉ USD , tăng 190% so với năm trước . Lãi dòng của Intel đạt 2.8 tỉ USD , tăng 111% so với cùng kì năm ngoái . Con số trên ấn tượng là do cùng kí năm ngoái Intel có vấn đề về tài chính do phải cơ cấu lại tổ chức .
 
  Q2 2017 Q2 2016 Chênh lệch
Doanh thu $14.8 tỉ $13.5 tỉ tăng 9%
Lãi hoạt động $3.8 tỉ $1.3 tỉ tăng 190%
Lãi dòng $2.3 bilion $1.3 tỉ tăng 111%
Lợi nhuận biên 61.6% 58.9% tăng 2.7điểm
 
Nhóm Client Computing Group mang lại cho Intel 8.2 tỉ USD doanh thu , tăng 12% so với năm trước . Tăng trưởng này là do lượng máy xách tay bán ra tăng mạnh . Doanh thu từ nền tảng  mobile của Intel cũng tăng 20% , nền tảng  Desktop lại giảm 3% .
Doanh thu từ nhóm Modem của Intel lại tăng tới 45% .
Nhóm Data Center Group đạt doanh thu 4.4 tỉ USD , tăng lên so với 4 tỉ USD của năm trước , nền tảng  máy chủ tăng 7% và giá bán ra trung bình của nền tảng  máy chủ tăng 1% so với năm ngoái .
Nhóm IoT đạt doanh thu 720 triệu USD , tăng 26% so với 572 triệu USD của năm trước . Bộ phận Non-Volatile Memory Solutions Group đạt doanh thu 874 triệu USD , tăng 58% , doanh thu của Programmable Solutions Group đạt 440 triệu USD , giảm 5% .
Trong Q3 của năm tài chính 2017 , Intel dự kiến doanh thu 15.7 tỉ USD , lợi nhuận do hoạt động 4.3 tỉ USD .