Bitcoin đã vượt qua mức giá 1900$ và hướng tới giá 2000$

Giá Bitcoin đã đạt kỉ lục với giá hiện tại đạt 1939$ nên chúng ta có thể không lấy làm ngạc nhiên nếu như nó đạt mức 2000$ trong vài ngày tới .
Giá Bitcoin đã đạt kỉ lục với giá hiện tại đạt 1939$ nên chúng ta có thể không lấy làm ngạc nhiên nếu như nó đạt mức 2000$ trong vài ngày tới .
Giá Bitcoin liên tục đạt kỉ lục sau khi đạt mức giá 1800$ trong vài ngày trước và trong ngày hôm nay có thể lên tới 1967$ .
Sự tăng giá này được cho là có liên quan đến sự không chắc chắn nền chính trị hiện đang ảnh hưởng đến các loại tiền tệ toàn cầu, và điều đó đẩy người ta hướng tới các đồng tiền số thay vì các đồng tiền truyền thống.
Bitcoin đang ngày càng trở nên hấp dẫn những nhà đầu tư khi họ cho rằng nó là nơi ẩn náu an toàn trong thời kì chính trị hỗn loạn . Tất nhiên Bitcoin cũng có vấn đề riêng của nó nhưng nó gần như không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề đang diễn ra trên khắp thế giới và không phụ thuộc vào quốc gia nào . Ví dụ như đồng đô là có thể di xuống do Trump có thể bị điều tra việc thông đồng với Nga . Hay đồng Euro có thể gặp vấn đề vì bất cứ lí do gì liên quan tới Cộng đồng chung châu Âu .
Bitcoin sẽ gặp vấn đề nếu như quốc gia nào đó không chấp nhận nó như là đồng tiền thật hoặc chính phủ nào đó muốn theo dõi luồn tiền thanh toán .
Mới đây mã độc đòi tiền chuộc WannaCry cũng thúc đẩy nạn nhân trả tiền chuộc bằng Bitcoin .