Samsung thu lãi kỉ lục nhờ Galaxy S III , Galaxy Note II

Samsung thu lãi kỉ lục nhờ Galaxy S III , Galaxy Note II

09/01/2013

Samsung mới thông báo dự kiến thu lãi kì lục 8.3 tỉ USD trong Quý mới đây nhất , đánh dấu Quý thứ năm  tiên tiếp thu lãi lớn của công ty  này .

Xem thêm...