Vô hiệu hóa chế độ InPrivate trong Microsoft Edge

Chế độ InPrivate rất có ích trong trình duyệt Microsoft Edge cho những ai muốn truy cập Internet mà không để lại lịch sử trình duyệt
Chế độ InPrivate rất có ích trong trình duyệt  Microsoft Edge cho những ai muốn truy cập Internet mà không để lại lịch sử trình duyệt  , Cookies và các dữ liệu duyệt web khác trên PC . Tuy nhiên bạn lại có thể muốn vô hiệu hóa tính năng này để bắt người dùng sử dụng trình duyệt  ở chế độ bình thường nhất là theo dõi con trẻ truy cập web thế nào để còn có những biện pháp phòng ngừa .
Nếu bạn đang dùng bản Windows 10 Pro hoặc Enterprise để vô hiệu hóa InPrivate của Microsoft Edge bạn dùng Group Policy .
Bấm tổ hợp phím Windows + R , gõ gpedit.msc bấm phím Enter để vào Local Group Policy Editor .
Bạn tìm theo đường dẫn

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Microsoft EdgeBên cửa số phải tìm bấm đúp vào Allow InPrivate browsing
Chọn Disable , bấm Apply để hoàn tất .