Từ 15/2 Google sẽ kích hoạt công cụ chặn quảng cáo trong Chrome

Đầu năm nay Google đã gia nhập Liên minh để quảng cáo tốt hơn , điều đó cho thấy sẽ có những sự thay đổi lớn trong thế giới quảng cáo trực tuyến
Đầu năm nay Google đã gia nhập Liên minh để quảng cáo tốt hơn , điều đó cho thấy sẽ có những sự thay đổi lớn trong thế giới quảng cáo trực tuyến . Chương trình Trải nghiệm Liên minh cho Quảng cáo tốt hơn được thiết kế một cách sáng tạo để cải thiện những quảng cáo trực tuyến cho cả với người dùng  và các nhà cung cấp quảng cáo . Nó sẽ đưa ra những Chuẩn Quảng cáo tốt hơn hoặc đồng ý không chạy những quảng cáo gây khóa chịu cho người dùng .
Google đã khẳng định , bắt đầu từ 15/2/2018 công cụ chặn quảng cáo trong trình duyệt  Chrome sẽ được kích hoạt .
Những quảng cáo Pop-Up , video tự động chạy , những quảng cáo đếm ngược thời gian , những quảng cáo có kích thước lớn sẽ bị coi không hợp với Chuẩn Quảng cáo tốt hơn trên hệ thống  để bàn . Với thiết bị mobile , những quảng cáo Pop-Up , những quảng cáo có kích thước lớn hơn 30% , những quảng cáo động kiểu Flash , tự động chạy video với âm thanh … cũng sẽ bị đánh giá là không hợp chuẩn .
Mục đích của Google là hạn chế người dùng sử dụng những công cụ chặn quảng cáo của những nhà phát triển khác . Thực tế Google là nhà kinh doanh quảng cáo trực tuyến và họ muốn làm thế nào để doanh thu từ ngành nghề này được bảo đảm .