Tor Project thông báo những dịch vụ Onion an toàn hơn

Một số người vẫn sử dụng mạng ẩn danh Tor , nhất là đối với các tin tặc chuyên tấn công mã độc đòi tiền chuộc và những người muốn tránh sự kiểm duyệt gắt gao từ một số quốc gia
Một số người vẫn sử dụng mạng ẩn danh Tor , nhất là đối với các tin tặc chuyên tấn công mã độc đòi tiền chuộc và những người muốn tránh sự kiểm duyệt gắt gao từ một số quốc gia . Tuy nhiên công nghệ này đã có hơn 10 năm tuổi và nhiều chính phủ và các tin tặc đang nhắm tới những hệ thống  này .
Tor Project , là nhóm đứng sau Tor , đang phát triển bản cập nhật để an toàn hơn và dữ liệu hoàn toàn ẩn danh , hiện tại đã có bản Alpha .
Hầu hết người dùng Tor không để ý tới sự thay đổi này , những tên miền .onion mới sẽ dài hơn . Tor Project nói rằng mã hiện tại đã ổn định , nhiều tính năng sẽ được đưa vào trong tương lai như chứng thực người dùng tiên tiến , thuật toán bảo vệ cải tiến và những khóa dịch vụ Offline .
Hệ thống  mới loại bỏ những lỗi và kế thừa hệ thống  cũ , theo kế hoạch sẽ loại bỏ công nghệ cũ trong vài năm tới .