Sử dụng Cortana dùng tìm kiếm Google trong Chrome và FireFox

Cortana là một trong những tính năng chủ đạo giới thiệu trong Windows 10 và có liên quan chặt chẽ tới Bing .

 

Cortana dùng Bing và Edge là trình duyệt  và là công cụ tìm kiếm ngầm định . Nếu bạn dùng trình duyệt  ngầm định khác trong Windows 10 thì Cortana sẽ định hướng tới tất cả tìm kiếm web thông qua Bing . Vậy làm thế nào để Cortana dùng Google trong Chrome và FireFox .

Điều này đơn giản và có chút ít thay đổi trong Settings . Mở ứng dụng Settings và bấm vào nhóm System . Chọn tab Default Apps và cuộn xuống để chọn trình duyệt  web ngầm định rồi chọn Chrome hoặc FireFox .

 

\"\"

 

Để Cortana dùng Google , bạn cần Add-On cài đặt trong trình duyệt  để định hướng lại tìm kiếm .

Với Chrome bạn cần Extension có tên gọi Chrometana . Nó định hướng lại tất cả tìm kiếm Bing thành Google và không có lỗi .

Với FireFox có Add-On là Bing-Google .

 

\"\"