reCAPTCHA mới của Google quá thông minh biết khi nào bạn không phải là Robot

Khi sử dụng Internet sẽ thấy hệ thống  CAPTCHA được thiết kế để nhận dạng xem có phải thực sự là người dùng đã truy cập tới nội dung cần thiết hay không .

Đó là những chữ cái và những con số được làm méo mó hoặc chọn những yêu cầu đặc biệt từ những lưới ảnh .

Tuy nhiên Google mới đưa ra hệ thống  reCAPTCHA để có thể dễ dàng nhận dạng ra con người đang sử dụng chỉ với nút bấm đánh dấu đơn giản .Nó không yêu cầu người dùng  tương tác quá phức tạp và Google làm việc đó trong hệ thống  ẩn .

Google dùng trí tuệ nhân tạo và những kỹ thuật phân tích rủi ro tiến tiên cho phép quá trình thực hiện hoàn toàn ẩn . Hệ thống  có thể “đánh giá chủ động cách thức lựa chọn của người dùng với CAPTCHA – trước , trong khi , và sau khi – để xác định có phải thực sự là con người đang sử dụng hay không “. Nếu thuật toán nhận dạng có khả năng là Bot đang sử dụng thì một trong những kiểm tra CAPTCHA sẽ xuất hiện .

Google giới thiệu No CAPTCHA reCAPTCHA trong năm 2014 với những sự cải tiến phương pháp dựa trên hình ảnh . Nó kiểm tra những thông tin như địa chỉ IP và sự di chuyển của con trỏ chuột để xác định xem đó có phải là người con hay không chỉ với nút bấm đơn giản .

Google cho biết CAPTCHA của họ cung cấp nhiều tính năng hơn là chỉ bảo vệ chống lại Bot . Nó có thể được dùng để dịch văn bản , kiểm tra địa chỉ đường phố trong dịch vụ bản đồ Street View ….