Google Chrome đang thử nghiệm tính năng tắt vĩnh viên âm thanh trang web

Một trong những điều khó chịu trên Internet đó là tính năng tự động bật âm thanh video của trang web
Một trong những điều khó chịu trên Internet đó là tính năng tự động bật âm thanh video của trang web . Để tắt những âm thanh quảng cáo người dùng phải thực hiện một số thao tác nhưng với Chrome tương lai có thể tắt vĩnh viễn những trang web gây ồn ào .
Google cho biết họ đang thử nghiệm thiết lập Tắt / Không tắt âm thanh mà có thể được kích hoạt trực tiếp từ Page Info . Để truy cập vào phần này chỉ cần bấm nút vào góc trái trên cùng của thanh địa chỉ - nó là biểu tượng Info hoặc nhãn “Secure” của những trang HTTPS . Nó chứa những thiết lập cho Flash , thông báo , tải tự động …và có tính năng tắt vĩnh viên âm thanh .
Nếu bạn muốn dùng thử tính năng này có thể tải bản Chrome thử nghiệm mới nhất . Nó đang tắt ở chế độ ngầm định nhưng có thể bật lên trong mục

--enable-features=SoundContentSetting