FireFox loại bỏ Windows XP và Vista từ tháng 6/2018

Mozilla là một trong số ít công ty tiếp tục hỗ trợ Windows XP và trình duyệt của họ dùng trên hệ điều hành này là bản FireFox 52 ESR (Extended Support Release) .
Mozilla là một trong số ít công ty tiếp tục hỗ trợ Windows XP và trình duyệt của họ dùng trên hệ điều hành này là bản FireFox 52 ESR (Extended Support Release) .
Hôm nay Mozilla thông báo cả FireFox trên  Windows XP và Windows Vista sẽ ngừng hỗ trợ từ năm 2018 và người dùng được khuyến cáo chuyển sang dùng hệ điều hành mới trước thời gian này .
Hỗ trợ ESR cho phép FireFox được cập nhật bản vá lỗi trên Windows XP và Vista nhưng không có thêm những tính năng mới như những FireFox mới .
Windows XP hiện đang chiếm khoảng 5% thị phần và Microsoft đã ngừng bản vá lỗi từ tháng 4/2014 . Tuy nhiên đầu năm nay Microsoft đã đưa ra bản vá lỗi khẩn cấp cho Windows XP để chống lại lỗ hổng WannaCry .