FireFox 54 hỗ trợ đa xử lí nội dung

Ngày hôm nay Mozilla phát hành FireFox 54 đã chạy ổn định hỗ trợ cho tất cả những nền tảng hệ điều hành như Linux , macOS và Windows .
Ngày hôm nay Mozilla phát hành FireFox 54 đã chạy ổn định hỗ trợ cho tất cả những nền tảng  hệ điều hành như Linux , macOS và Windows .
FireFox 54 không có nhiều tính năng mới nhưng đáng được chú ý bởi vì nó thực thi e10s-multi ở chế độ ngầm định , và lần đầu tiên hỗ trợ đa xử lí nội dung để quản lí tài nguyên tốt hơn . Mozilla khẳng định việc hỗ trợ này để làm cho FireFox nhanh hơn và chạy ổn định hơn so với trước kia .
Tuy nhiên không rõ FireFox 54 chạy có ổn định hay không chứ khi thử nghiệm với FireFox 53 chúng tôi nhận thấy nó chạy vẫn không ổn định như những bản FireFox trước kia .