FireFox 53 chính thức ngừng hỗ trợ Windows XP và Vista

Người dùng Windows XP và Vista đang hết sự lựa chọn về trình duyệt  .

Bắt đầu từ ngày hôm nay Windows XP và Vista chỉ dùng được bản FireFox 52 nhưng Mozilla sẽ vẫn tiếp tục đưa ra bản cập nhật và sửa lỗi thêm một năm nữa và không có thêm tính năng mới .

Từ cuối 2016 , Mozilla đã thông báo cung cấp bản cập nhật an ninh trình duyệt  của mình trên Windows XP cho tới tháng 6.2016 nhưng người dùng sẽ được chuyển sang giai đoạn “Extended Support Release” mà không có thêm tính năng mới .

Mozilla khuyến cáo người dùng nên chuyển sang dùng  Windows mới hơn như Windows 10 .