Đã có bản Chrome 60 trên kênh Stable , sửa 40 lỗi an ninh và nhiều cải tiến

Chrome 60 đã chuyển sang kênh Stable , hỗ trợ cho tất cả những nền tảng bao gồm Windows , macOS và GNU/Linux .
Chrome 60 đã chuyển sang kênh Stable , hỗ trợ cho tất cả những nền tảng  bao gồm Windows , macOS và GNU/Linux .
Chỉ một vài giờ sau khi bản Chrome 60.0.3112.78 chuyên sang giải đoạn Beta thì nó đã được nâng cấp sang giai kênh Stable và người dùng được khuyến cao nên cập nhật nó ngay lập tức khi có thể .
Chrome 60.0.3112.78 có sự thay đổ chính đó là hỗ trợ “Payment Request API” trên Android , và khả năng dùng VP9 mở và định dạng xem giải mã video miễn phí với MP4 (ISO BMFF) , và có định dạng chuỗi VP9 mới .
Bắt đầu từ Chrome 60 , Google đã phản đối dùng hàm Fetch() tùy biến cho truy cập những mật khẩu đã được lưu trữ để giúp cho những nhà phát triển dùng Credential Management API dễ dàng hơn .
Chrome 60 cũng sửa 40 lỗi an ninh , những chi tiết về các lỗi an ninh đã được sửa các bạn xem tại đây .