“Chrome 59 for Android” sẽ tải trang web nhanh hơn tới 20%

Google thông báo phát hành bản “Chrome 59 for Android” , giới thiệu một số tính năng mới có ích và thêm những thủ thuật khác bao gồm thời gian tải web nhanh hơn .
Google thông báo phát hành bản “Chrome 59 for Android” , giới thiệu một số tính năng mới có ích và thêm những thủ thuật khác bao gồm thời gian tải web nhanh hơn .
Chrome 59.0.3071.92 cùng công cụ V8 JavaScript cập nhật để hỗ trợ tải trang web nhanh hơn và lên tới 20% so với những phiên bản trình duyệt  mobile trước kia của họ . Và  V8 Engine cải tiến cũng hiệu quả hơn , dùng ít bộ nhớ hơn .
Chrome 59 cũng hỗ trợ APNG (Animated PNG) . Mặc dù nó xuất hiện tương tự như GIF nhưng APNG cho chất lượng cao hơn , hỗ trợ hình ảnh 24-bit và 8-bit trong suốt . Mozilla đã hỗ trợ định dạng này từ bản FireFox 3 và Apple giới thiệu APNG trong iMessages bản iOS 10 .
Trình duyệt mới trên cũng nâng cao hiệu suất làm việc và nâng cao độ tin cậy , cùng với API chụp hình ảnh mới cho phép những trang web điều khiển nhiều hơn Camera của thiết bị ( tất nhiên chỉ khi người dùng cho phép ) . API mới cho phép trang web chuyển đổi giữa những Camera mà nó phát hiện ra , dùng Flash , thay đổi Zoom và khả năng lấy nét của hình ảnh .
“Chrome 59 for Android” cũng thay đổi nhỏ về an ninh . Ví dụ , những trang web nhúng bằng iFrames không còn được phép gửi thông tin nhắc nhở .