Outlook : Hiển thị tất cả thư tới ở dạng Plain Text

Trong một số trường hợp Virus hoặc một số mối đe dọa an ninh khác sử dụng thư HTML trong Microsoft Outlook .

Để tránh những trường hợp như vậy , Outlook cung cấp cho chúng ta cách đọc tất cả những bức thư ở dạng Plain Text và có thể chuyển đổi tất cả thư tới một cách tự động ở dạng Plain Text . Dưới đây là cách cấu hình trong Microsoft Outlook để làm như vậy .

Nếu bạn dùng Office 2007 , bấm Tools > Trust Center .

Nếu bạn dùng Outlook 2010/2013 , bấm File > Options > Trust Center > Trust Center Settings

 

\"\"

 

Chọn Email Security , tới mục Read as Plain Text bên tay phải và đánh dấu tích vào Read all standard mail in plain text

 

\"\"

 

Khi ấy tất cả những thư tới sẽ được chuyển tự động sang dạng Plain Text và những nội dung hiển thị của nó không hề có bất kì định dạng nào .