Xem từng bước tính toán của công thức Excel

Khi làm phép tính hoặc công thức trong Excel và nếu kết quả nhận được bị lỗi không như ý muốn , bạn có thể xem từng bước tính toán để tìm ra vị trí bị sai để sửa lại cho đúng .

 

Bấm vào ô có chứa công thức cho kết quả sai , chọn tab Formulas > Evaluate Formula . Xuất hiện hộp hội thoại để đánh giá công thức

 

\"\"

 

Bạn có thể bấm nút Evaluate để hiển thị từng bước tính toán , bấm nút Evaluate lẫn nữa để xem bước tính toán tiếp theo .

 

\"\"

 

Bạn có thể bấm Step In để xem dữ liệu của mỗi ô , và sau đó bấm Step Out để quay lại , mỗi ô cần bấm Step In một lần .