Vẽ hình ô van quanh một ô trong Excel

Khi chỉnh sửa file Excel , để tạo hình ô van quanh một ô , hoặc nhiều ô nào đó , cách thức làm như sau :

 

Bấm Insert > Shapes , chọn hình Oval bạn muốn tạo

 

\"\"

 

Vẽ hình ô van quanh ô hoặc quanh nhiều ô bạn muốn tạo

 

\"\"

 

Bấm chuột phải vào hình ô van đã tạo ra , chọn Format Shape …

 

\"\"

 

Trong tab Fill , bạn kéo thanh cuộn sang hết phải phần  Transparency để thành 100% , rồi bấm Close

 

\"\"

 

Khi ấy bạn sẽ thấy như hình dưới

 

\"\"