Tìm kiếm giá trị tương ứng thứ nhất , thứ hai hoặc thứ n của dữ liệu nào đó

Giả sử có bảng dữ liệu như hình dưới , bạn muốn tìm dữ liệu thứ ba trong cột B của mặt hàng “a” có trong cột A thì làm như sau  Bạn phải thực hiện công thức mảng như sau INDEX($B$2:$B$10;SMALL(IF($D$1=$A$2:$A$10;ROW($A$2:$A$10)-ROW($A$2)+1);3)) Rối bấm tổ hợp phím CRTL_SHIFT_Enter để tạo thành công thứ mảngNếu bạn muốn tìm giá trị thứ tư ( nếu có ) của mặt hàng “a” tương ứng bên cột B thì thay số 3 bằng số 4