Thêm mũi tên vào biểu đồ dạng cột / đường thẳng trong Excel

Giả sử bạn có biểu đồ dạng cột hoặc dạng đường thẳng và muốn đưa thêm đó những đầu mũi tên lên hoặc xuống để cho sinh động thì cách thức làm như sau .

 

Sau khi bạn đã chọn được biểu đồ và vẽ được đồ thị dạng cột như hình dưới

 

\"\"

 

Chọn một vị trí ngoài biểu đồ chèn đầu mũi tên lên và xuống bằng cách Insert > Shapes

 

\"\"

 

Bạn kéo mũi tên lên và xuống to ra rồi phủ màu mình muốn

 

\"\"

 

Chọn mũi tên tương ứng , lên hoặc xuống , bấm Ctrl+C để copy mũi tên này , bấm vào một cột bạn muốn chèn mũi tên đó rồi bấm Ctrl+V để dán .

Bạn cứ làm tương tự cho tới kết thúc

 

\"\"

 

Đối với biểu đồ dạng đường thẳng mọi việc đơn giản hơn . Sau khi tạo được biểu đồ , bấm chuột phải vào đường thẳng của biểu đồ này chọn Format Data Series

 

\"\"

 

Chọn Line Style , trong phần Arrow settings , chọn kiểu mũi tên bạn muốn

 

\"\"

 

\"\"