Tách lấy địa chỉ email từ những ô dữ liệu

Để tách lấy địa chỉ email chúng tôi đã hướng dẫn bài chi tiết sử dụng bằng macro

nhưng nếu như dữ liệu của bạn đơn giản hơn như hình dưới , mỗi ô có chứa những chuỗi kí tự trong đó có địa chỉ email

 

\"\"1

 

Dùng công thức sau :

 

=TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(LEFT(A1,FIND(\" \",A1&\" \",FIND(\"@\",A1))-1),\" \",REPT(\" \",LEN(A1))),LEN(A1)))

 

Bạn sẽ được kết quả như ý .

 

Cách tách lấy địa chỉ Email bằng macro .