Tắt chế độ Protected View trong Excel 2010/2013

Những file trên Internet và từ những vị trí có tiềm năng không an toàn có thể có chứa mã độc gây hại cho máy tính .

Để hỗ trợ cho việc bảo vệ máy tính , những file từ những vị trí có tiềm năng không  an toàn được mở trong chế độ Protected View .

Bằng cách dùng Protected View , bạn có thể đọc file và xem nội dung bên trong giảm bớt những rủi ro .

Tuy nhiên với chế độ Protected View được kích hoạt nhiều khi người dùng sẽ thấy khó khăn khi mở những file trên máy tính của mình và nhiều khi còn không mở được nhất là với những file cũ được lưu theo định dạng Office 97-2003 . Để giải quyết việc này bạn có thể vô hiệu hóa việc mở file trong chế độ Protected View , cách thức như sau :

Bấm File > Options > Trusted Center > Protected View

 

 \"\"

 

Bảo dấu tích tại ba mục trong phần Protect View như hình trên