Lọc cột dữ liệu có chứa chuỗi kí tự nhất định

Giả sử bạn có nội dung trong cột như hình bên dưới

 

 

\"hinh1\"

 

Bạn muốn lọc những ô có chứa chuỗi kí tự nhất định , ví dụ “X1” . Để làm được việc này bạn cần dùng thủ thuật nhỏ đó là ở cột bên cạnh bạn cần đánh dấu những ô có chứa chuỗi kí tự muốn tìm .

Bạn có thể dùng công thức sau ở ô B1

 

=IF(ISERROR(FIND(\"X1\",A1)),\"No\",\"Yes\")

 

Khi ấy dữ liệu ở cột B nếu là “Yes” có nghĩa là cột A tương ứng có chứa chuỗi kí tự này

 

\"hinh2\"

 

Và bạn chỉ cần dùng tính năng lọc , để lấy những ô có chứa “Yes” là được

 

\"hinh3\"