Kết xuất dữ liệu sang Excel xuất hiện thông báo lỗi “ Old format or invalid type library”

Nếu như bạn đang dùng một phần mềm nào đó khi kết xuất sang Excel không được do xuất hiện thông báo lỗi “Old format or invalid type library”

 

 

\"ExcelLocalizationError\"

 

Nguyên nhân trên có thể do máy tính của bạn đang thiết lập khu vực không phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh . Bạn có thể sửa chữa bằng cách .

 

Bấm Start > Control Panel

  • Nếu dùng Windows XP bạn chọn Regional and Language Options
  • Nếu dùng Windows 7 trở lên chọn Region

 

Trong phần Format đổi thành English (United States)

\"hinh3\"

 

\"windows7\"

 

 

Khi đó bạn sẽ kết xuất sang Excel không bị thông báo lỗi .