Excel : Xóa dữ liệu giữ nguyên công thức

Giả sử bạn có một bảng tính trong Excel muốn xóa những dữ liệu và giữ nguyên lại những công thức để khỏi phải đánh lại , cách thức như sau .

 

Mở file Excel bạn muốn làm , bấm phím F5 , bấm nút Special…

 

\"\"

 

Trong cửa sổ Go To Special , đánh dấu tích vào Constants , nếu như bạn muốn giữ lại những đoạn văn bản thì bỏ đánh dấu tích ở Text

 

\"\"

 

Bấm OK , bạn sẽ thấy nó đánh dấu chọ vào những ô có chứa các số liệu , khi ấy chỉ cần bấm nút Delete là hoàn tất .