Excel : Tự động lọc kết quả từ cột dữ liệu chuyển sang những Sheet mới

Giả sử có bảng dữ liệu như hình dưới , và bạn muốn lọc từng loại dữ liệu ở cột A sau đó chép sang Sheet mới có tên Sheet như tên giá trị lọc

 

\"\"

 

Trong cột A bạn muốn lấy tất cả dữ liệu liên quan tới mặt hàng A , B , C , D … rồi chép những dữ liệu này sang Sheet mới có tên A , B , C , D … tương ứng

 

\"\"

 

Lần trước đã hướng dẫn cho các bạn tạo nút cùng với Macro để làm việc này . Tuy nhiên đối với nhiều người việc đó có thể là quá phức tạp và bạn có thể cài đặt tiên ích có tên gọi Kutools for Excel để làm việc này một cách đơn giản .

Sau khi tải và cài đặt Kutools for Excel , bạn sẽ thấy trên thanh công cụ của Excel có tên Kutools và Enterprise .

 

\"\"

 

Bạn mở file muốn tách dữ liệu , bôi đen khu vực dữ liệu bạn muốn làm , chọn tab Enterprise > Split Data

 

\"\"

 

\"\"

 

Bạn chỉ cần bấm nút OK nó sẽ tự động tạo file mới với những Sheet như tên đã lọc từ cột A

 

\"\"