Excel sửa lỗi “This operation has been cancelled due to restrictions in place on this computer “ khi bấm vào Hyperlink

Trong Excel có những trường hợp khi bạn tạo HyperLink và khi bấm vào nó xuất hiện thông báo lỗi This operation has been cancelled due to restrictions in place on this computer

 

 

\"hinh1\"

 

Lỗi này là nguyên nhân có sự tranh chấp của các trình duyệt  cài trong máy tính bạn cần buộc Windows phải chọn một trình duyệt  làm chương trình ngầm định chuẩn .

Bạn có thể gỡ bỏ những trình duyệt  đã cài thêm vào máy tính như FireFox hoặc Chrome hoặc gỡ cả hai trình duyệt  này sau đó khởi động lại để kiểm tra .

Nếu vẫn chưa được bạn vào Control Panel > Programs > Set Your Default Programs , trong danh sách chương trình bạn cần chọn trình duyệt  để làm ngầm định .

Bấm Set this Program as Default

 

\"hinh2\"

 

Bạn khởi động lại máy để kiểm tra .

 

Nếu vẫn chưa sửa được bạn có thể làm thêm bước sau bằng cách chạy những Fix it của Microsoft .

Nếu như dùng Windows 8 / 8.1 bạn tải Fixit của Microsoft tại đây .

Nếu dùng Windows 7 / Vista / XP / Server 2008 và Server 2003 thì tài Fixit tại đây .

Sau khi tải về bạn hãy chạy những Fixit này để sửa lỗi rồi khởi động lại máy tính

Khi ấy bạn sẽ thấy vấn đề của bạn đã được giải quyết .