Excel : Làm tròn số tại đúng vị trí ô dữ liệu

Việc làm tròn số trong Excel thực hiện rất đơn giản thông qua hàm Round , tuy nhiên trong nhiều phép tính

có những kết quả họ không muốn dùng thêm hàm nào khác và lại muốn dữ liệu được làm tròn ngay tại vị trí dữ liệu mà không muốn chuyển sang sử dụng thêm cột dữ liệu khác .

Để làm được việc đó bạn cài thêm tiện ích ASAP Utilities rất tiện lợi .

Bạn tải ứng dụng này , sau đó cài đặt . Kết thúc cài đặt bạn mở Excel sẽ thấy xuất hiện theme một menu mới có tên là ASAP Utilities .

Để thực hiện việc làm tròn tại đúng vị trí dữ liệu , bạn bôi đen khu vực dữ liệu , chọn menu ASAP Utilities > Numbers & Dates > Round numbers (not formatting, but changing)…

 

\"\"

 

Bạn muốn làm tròn tới vị trí nào thì lựa chọn số tương ứng , ví dụ muốn làm trong tới hết hàng thập phân thì đưa số 0 rồi bấm OK là công việc hoàn tất .