Excel : Gỡ bỏ khoảng trống giữa các kí tự trong những ô

Giả sử bạn có một cột dữ liệu mà trong đó các ô có chứa dữ liệu có kèm theo những ô trống , làm thế nào để xóa các ô trống để những dữ liệu trong ô được nối liên tiếp với nhau .

 Để làm việc này có hai cách , bạn có thể dùng theo công thức

=Substitude(A1,” “,””)

 

\"\"

 

Cách thứ hai , bấm tổ hợp phím CTRL_F , cửa sổ Find and Replace mở ra , chọn tab Replace , trong phần Find what bạn bấm dấu cách trên bàn phím một lần và phần Replace with thì không đưa bất kì cái gì vào , rồi bấm Replace All

 

\"\"