Excel : Dùng Vlookup để tìm kiếm giá trị tương ứng cuối cùng

Thông thường khi dùng hàm Vlookup thường để tìm kiếm giá trị tương ứng đầu tiên khi phát hiện ra .

Tuy nhiên nếu như bạn muốn lấy giá trị cuối cùng tương ứng khi phát hiện ra thì làm như thế nào .

Ví dụ có bảng dữ liệu như hình dưới

 

\"\"

 

Bạn muốn tìm giá trị tương ứng của A cuối cùng , trong bảng là số 40 . Để làm được việc đó bạn dùng công thức

 

=LOOKUP(2;1/(A3:A13=D3);B3:B13)

 

Tuy nhiên nếu như lại có bảng giá trị như hình dưới , giá trị A cuối cùng lại bằng 0 và bạn không  muốn lấy kết quả này mà muốn lấy giá trị cuối cùng có kết quả khác 0

 

\"\"

 

Thì bạn phải dùng  công thức mảng sau

 

=LOOKUP(9,99999999999999E+307;IF(A3:A15=D3;IF(ISNUMBER(B3:B15);B3:B13)))

 

Rồi bấm tổ hợp Ctrl_Shift_Enter