Excel : Cộng dãy ô dữ liệu loại bỏ những ô lỗi

Giả sử bạn có dãy ô dữ liệu từ A1:C6 trong đó có chứa những nội dung bị lỗi ,

như hình dưới

 

\"\"

 

Muốn cộng những số liệu từ A1 tới C6 mà bỏ qua các ô chứa lỗi bạn phải dùng tới công thức mảng như sau

=SUM(IF(ISERROR(A1:C6),\"\",A1:C6))

Rồi bấm tổ hợp phím CTRL_Shift_Enter để thành công thức mảng

{=SUM(IF(ISERROR(A1:C6),\"\",A1:C6))}

 

\"\"