Excel 2007 trở lên nên dùng định dạng file .XLSX thay vì XLS cũ

Nếu như bạn đang sử dụng Excel 2007 trở lên ( 2010 , 2013 , 2016 ) bạn nên sử dụng file làm việc theo định dạng .XLSX và không nên sử dụng .XLS xũ của Office 2003 .

 

Nhiều khi bạn không để ý khi mở một file Excel mà trên thanh tiêu đề có tên file và kèm theo dòng chữ [Compatibility Mode] có nghĩa là bạn đang làm việc với file .XLS

 

\"\"

 

Nhiều khi file .XLS cũ của bạn khi lưu lại nó xuất hiện thông báo lỗi , mà bạn lại không đọc kỹ , thông báo này cho biết bạn có thể bị mất dữ liệu hoặc làm sai lệch định dạng . Vì thế nếu như bạn vẫn cố tình bấm nút Continue để tiếp thì nhiều khi bạn mở file dữ liệu sau khi lưu sẽ bị mất hoặc làm mất định dạng của dữ liệu đã lưu .

 

\"\"

 

Vì thế cách tốt nhất bạn nên lưu những file .XLS sang định dạng mới .XLSX và cách thức cũng rất đơn giản .

Bấm nút Office Button ( cho Office 2007 ) hoặc File ( cho Office 2010 , 2013 … ) , chọn Save As .

Phần Save as type chọn Excel Workbook chứ không nên chọn Excel 97-2003 Workbook . Rồi bấm nút Save để lưu lại  

 

\"\"

 

Việc lưu sang file .XLSX như vậy bạn sẽ không bị mất dữ liệu thêm vào đó file dữ liệu .XLSX sẽ có dung lượng nhỏ hơn so với file .XLS nên làm việc sẽ nhanh hơn .