Đỗi chỗ giữa hai cột hoặc hàng trong Excel

Vì một lí do nào đó gõ nhầm dữ liệu giữa hai cột ( hoặc hàng ) trong Excel và bạn muốn đổi chỗ giữa hai cột này cách thức làm như sau .

Bôi đen cột dữ liệu bạn muốn đổi chỗ .

Đưa con trỏ chuột vào vị trí cột trong cùng của cột dữ liệu đã bôi đen , giữ phím Shift , kéo cột dữ liệu sang bên phải ở vị trí tiếp giáp ngoài cùng của cột dữ liệu kia cho tới khi xuất hiện I rồi nhả chuột tiếp theo bỏ tay giữ phím Shift như hình dưới .

Chú ý trong cả quá trình làm không được nhả phím Shift .