Cập nhật dữ liệu tự động trong Pivot Table

Trong Excel khi dùng Pivot Table bạn có thể cập nhật dữ liệu bằng cách bấm chọn tab PivotTable Tools > Refresh > Refresh All

 

 

\"hinh1\"

 

Tuy nhiên làm như vậy là thủ công và không linh hoạt , làm thế nào dữ liệu trong Pivot Table được tự động cập nhật liên tục mà không phải làm theo những bước phía trên ?

Bấm chuột phải vào tên Sheet , trong ví dụ dưới tên Sheet là Data có chứa bảng dữ liệu gốc , chọn View Code

 

\"hinh2\"

 

Bạn dán nội dung mã phía dưới

 

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

Worksheets(\"Pivot\").PivotTables(\"PivotTable2\").PivotCache.Refresh

End Sub

 

Ở đoạn mã trên “Pivot” là tên Sheet có chứa bảng kết xuất của Pivot Table .

PivotTable2” là tên bảng dữ liệu của Pivot Table . Để tìm tên của bảng này , bạn bấm thẳng vào bảng Pivot Table , khi ấy trên thanh công cụ xuất hiện tab PivotTable Tools , như hình dưới

 

\"hinh3\"

 

Bạn sẽ thấy tên của bảng dữ liệu

 

\"hinh4\"

 

Sau đó quay trở lại Excel để cập nhật dữ liệu trong Sheet “Data” , mỗi lần cập nhật bạn sẽ thấy bảng Pivot Table sẽ tự động cập nhật .