Cộng nhiều cột giá trị dựa trên một tiêu chuẩn theo công thức mảng

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới . Bạn muốn tính tổng cột dữ liệu ở cột A , C , D dựa theo tiêu chuẩn ở cột B .

 

 

\"\"

Ví dụ bạn tính nếu cột B có là KTE thì cộng giá trị tương ứng ở cột A , C và D , nếu tính tay bạn sẽ được kết quả là 160 hoặc bạn có thể dùng công thức

 

=sumif(b:b;b2;a:a) + sumif(b:b;b2;c:c) + sumif(b:b;b2;d:d)

 

Nó sẽ ra kết quả tương ứng , nhưng bạn có thể dùng công thức mảng để thực hiện cho nhanh

=SUM((A2:A7+C2:C7+D2:D7)*(--(B2:B7=B2)))

 

Bấm tổ hợp phím Ctrl_Shift_Enter để làm công thức mảng

{=SUM((A2:A7+C2:C7+D2:D7)*(--(B2:B7=B2)))}