Excel : Chuyển đổi những ô có số 0 thành dấu gạch ngang

Excel : Chuyển đổi những ô có số 0 thành dấu gạch ngang

17/12/2015

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn chuyển đổi những ô có giá trị bằng 0 thành dấu gạch ngang

Xem thêm...

Chèn ngắt trang mỗi số hàng nhất định trong Excel

Chèn ngắt trang mỗi số hàng nhất định trong Excel

17/12/2015

Việc chèn ngắt trang thủ công rất đơn giản trong Excel , bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột tới vị trí muốn ngắt trang ,

Xem thêm...

Tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên những điều kiện

Tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên những điều kiện

15/12/2015

Giả sử bạn có một bảng dữ liệu và muốn tìm giá trị lớn nhất ( hoặc nhỏ nhất ) dựa trên nhiều điều kiện .

Xem thêm...

Công thức thêm dấu gạch ngang giữa những số điện thoại

Công thức thêm dấu gạch ngang giữa những số điện thoại

09/12/2015

Giả sử bạn có cột đã có những số điện thoại viết liền nhau và muốn phân tách giữa chúng bằng dấu gạch ngang hoặc dấu chấm cho dễ nhìn , như hình dưới   Để làm được như vậy bạn dùng công thức sau =REPLACE(REPLACE(A2,4,0,\"-\"),8,0,\"-\") Hoặc nếu như bạn muốn dùng dấu chấm để ngăn cách =REPLACE(REPLACE(A2,4,0,\".\"),8,0,\".\") 

Xem thêm...

Excel : Xóa dữ liệu giữ nguyên công thức

Excel : Xóa dữ liệu giữ nguyên công thức

01/12/2015

Giả sử bạn có một bảng tính trong Excel muốn xóa những dữ liệu và giữ nguyên lại những công thức để khỏi phải đánh lại , cách thức như sau .

Xem thêm...

Chuẩn hóa định dạng dữ liệu ngày tháng năm khi thực hiện tính năng lọc

Chuẩn hóa định dạng dữ liệu ngày tháng năm khi thực hiện tính năng lọc

27/11/2015

Giả sử bạn nhận được một file dữ liệu có cột ngày tháng năm và khi thực hiện tính năng lọc nó không đồng nhất như hình dưới

Xem thêm...

Excel không in hết được nội dung

Excel không in hết được nội dung

18/11/2015

Trong một tài liệu Excel , khi in ấn hoặc dùng tính năng Print Preview bạn thấy nó không in hết hoặc chỉ thấy được một phần của nội dung hoặc nó bị ngắt sang trang khác sai .

Xem thêm...

Cộng nhiều cột giá trị dựa trên một tiêu chuẩn theo công thức mảng

Cộng nhiều cột giá trị dựa trên một tiêu chuẩn theo công thức mảng

16/11/2015

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới . Bạn muốn tính tổng cột dữ liệu ở cột A , C , D dựa theo tiêu chuẩn ở cột B .

Xem thêm...

Vẽ hình ô van quanh một ô trong Excel

Vẽ hình ô van quanh một ô trong Excel

10/11/2015

Khi chỉnh sửa file Excel , để tạo hình ô van quanh một ô , hoặc nhiều ô nào đó , cách thức làm như sau :

Xem thêm...

Đỗi chỗ giữa hai cột hoặc hàng trong Excel

Đỗi chỗ giữa hai cột hoặc hàng trong Excel

04/11/2015

Vì một lí do nào đó gõ nhầm dữ liệu giữa hai cột ( hoặc hàng ) trong Excel và bạn muốn đổi chỗ giữa hai cột này cách thức làm như sau .

Xem thêm...

Tắt chế độ Protected View trong Excel 2010/2013

Tắt chế độ Protected View trong Excel 2010/2013

04/11/2015

Những file trên Internet và từ những vị trí có tiềm năng không an toàn có thể có chứa mã độc gây hại cho máy tính .

Xem thêm...

Excel : Hàm tìm kiếm lấy về nhiều giá trị

Excel : Hàm tìm kiếm lấy về nhiều giá trị

14/10/2015

Lần trước chúng tôi đã đề cập tới công thức để tìm kiếm lấy về nhiều giá trị ,

Xem thêm...

Làm mềm những góc của đồ thị đường kẻ trong Excel

Làm mềm những góc của đồ thị đường kẻ trong Excel

14/10/2015

Khi chèn biểu đồ đường thẳng trong Excel , thông thường những đường thẳng sẽ tạo những góc tại những tiếp điểm vì thế không được đẹp mắt ,

Xem thêm...

Excel : Làm tròn số tại đúng vị trí ô dữ liệu

Excel : Làm tròn số tại đúng vị trí ô dữ liệu

13/10/2015

Việc làm tròn số trong Excel thực hiện rất đơn giản thông qua hàm Round , tuy nhiên trong nhiều phép tính

Xem thêm...

Xem từng bước tính toán của công thức Excel

Xem từng bước tính toán của công thức Excel

30/09/2015

Khi làm phép tính hoặc công thức trong Excel và nếu kết quả nhận được bị lỗi không như ý muốn , bạn có thể xem từng bước tính toán để tìm ra vị trí bị sai để sửa lại cho đúng .

Xem thêm...