Excel : Kết hợp nhiều cột lại thành một danh sách

Excel : Kết hợp nhiều cột lại thành một danh sách

Để kết hợp nhiều cột lại với nhau thành một danh sách dài , bạn có thể dùng tính năng Copy/Paste từng cột lại với nhau .

Xem thêm...

Excel : Thêm dấu phảy phía trước con số

Excel : Thêm dấu phảy phía trước con số

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới và muốn thêm dấu phảy phía trước con số xuất hiện đầu tiên trong ô

Xem thêm...

Excel : Hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Tablet

Excel : Hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Tablet

Để hiển thị số 0 trong những ô trống trong Pivot Table của Excel bạn cần làm như sau .

Xem thêm...

Excel : Công thức tính tổng qua nhiều Sheet

Excel : Công thức tính tổng qua nhiều Sheet

Ví dụ bạn có số liệu qua rất nhiều Sheet và muốn tính tổng của những Sheet này cách thức làm như sau .

Xem thêm...

Excel : Pivot Table thay vì dùng SUM lại bị thành COUNT

Excel : Pivot Table thay vì dùng SUM lại bị thành COUNT

Nếu bạn dùng tính năng Pivot Tablet đối khi gặp rắc rối nhỏ đó là bảng kết quả thay vì dùng hàm tính tổng , SUM , lại chi chuyển thành hàm đếm COUNT .

Xem thêm...

Excel : Tính chênh lệch giữa hai khoảng thời gian

Excel : Tính chênh lệch giữa hai khoảng thời gian

Giả sử có ngày bắt đầu và ngày kết thúc , bạn muốn tính thời gian chênh lệch giữa hai ngày này thì nên dùng hàm DATEDIF cách tính như sau .

Xem thêm...

Excel 2016 : Lưu biểu đồ thành file dạng PDF

Excel 2016 : Lưu biểu đồ thành file dạng PDF

Excel 2016 cho phép bạn lưu riêng một biểu đồ thành file dạng PDF mà không cần phải tạo riêng nó thành một file riêng , cách thức như sau .

Xem thêm...

Excel : Lọc cột dữ liệu theo màu

Excel : Lọc cột dữ liệu theo màu

Nếu như bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn lọc theo màu .

Xem thêm...

Excel : Tự động đánh dấu mỗi số hàng nhất định

Excel : Tự động đánh dấu mỗi số hàng nhất định

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn tự động đánh dấu hàng thứ 4 , thứ 8 , thứ 12 … cho tới hết .

Xem thêm...

Excel : Xóa những hyperlink nhưng không làm mất định dạng

Excel : Xóa những hyperlink nhưng không làm mất định dạng

Khi bạn có file Excel và muốn xóa Hyperlink của ô nào đó thì chỉ cần bấm chuột phải vào ô đó sau đó chọn Remove Hyperlink .

Xem thêm...

Excel : Mất mũi tên trỏ xuống trong Data Validation

Excel : Mất mũi tên trỏ xuống trong Data Validation

Trong một số trường hợp ở những ô có chứa Data Validation bạn bị mất mũi tên chỉ xuống , điều đó sẽ khiến cho bạn gặp khó khăn khi vào dữ liệu .

Xem thêm...

Excel : Tính tổng tất cả các số trong một ô

Excel : Tính tổng tất cả các số trong một ô

Giả sử có ô A1 chứa con số 123456 và bạn muốn tính tổng của từng con số trong ô đó , 1+2+3+4+5+6 ,

Xem thêm...

Excel : Tính tổng những ô có chứa cả Text và số

Excel : Tính tổng những ô có chứa cả Text và số

Giả sử bạn có cột dữ liệu như hình dưới , ở cột B có chứa dữ liệu kết hợp cả dạng văn bản và số ,

Xem thêm...

Excel : Sửa lỗi sau khi lưu file phần tên trong Comment bị chuyển thành Author

Excel : Sửa lỗi sau khi lưu file phần tên trong Comment bị chuyển thành Author

Trong một số trường hợp khi bạn tạo Comment , vẫn thấy xuất hiện tên của mình có trong đó ,

Xem thêm...