Trung Quốc bắt đầu sản xuất CPU x86 dựa trên AMD

Hygon được cho là đã bắt đầu đi vào sản xuất những bộ vi xử lí x86 “Dhyana” do Trung Quốc thiết kế dựa trên vi cấu trúc Zen của AMD .
Hygon được cho là đã bắt đầu đi vào sản xuất những bộ vi xử lí  x86 “Dhyana” do Trung Quốc thiết kế dựa trên vi cấu trúc Zen của AMD .
“Dhyana” là kết quả của thương vụ bản quyền bằng sáng chế x86 giữa AMD với những đối tác Trung Quốc của mình . AMD không bán thiết kế chip hoàn chỉnh cho những công ty  Trung Quốc mà chỉ cho phép họ thiết kế những bộ vi xử lí cho riêng mình để dùng cho máy chủ ở thị trường Trung Quốc .
Những chip Dhyana được cho là tương tự với chip EPYC của AMD nhưng có ID và họ số Series khác nhau . Mỹ đã đưa ra những luật để cản trở việc Trung quốc mua hoặc sát nhập với những công ty  công nghệ của Mỹ . AMD đã liên doanh với Trung Quốc từ năm 2016 để phát triển những bộ vi xử lí  tại Trung Quốc trong thương vụ trị giá 293 triệu USD và AMD sẽ nhận được tiền bản quyền từ những bộ vi xử lí  được bán ra .
Thương vụ trên có điều kiện những bộ vi xử lí  này chỉ dùng và bán ở thị trường Trung Quốc .