Thiết kế mẫu GPU rời của Intel

Năm ngoái Intel đã thuê Raja Koduri của AMD để làm người lãnh đạo bộ phận cấu trúc GPU mới của mình và họ đang phát triển dòng GPU rời
Năm ngoái Intel đã thuê Raja Koduri của AMD để làm người lãnh đạo bộ phận cấu trúc GPU mới của mình và họ đang phát triển dòng GPU rời . PC.Watch của Nhật đã có một số thông tin về những gì Intel đang phát triển .
Trong hơn hai thập kỉ trở lại đây Intel không cạnh tranh trong thị trường GPU rời và gần đây nhất tiến tới GPU rời đó là Card tính toán Xeon Phi . GPU rời của Intel được cho là được chế tạo bằng công nghệ 14nm với hơn 1.5 tỉ bóng bán dẫn . GTX1080 Ti có 12 tỉ bóng bán dẫn và GT 1030 có 1.8 tỉ bóng bán dẫn . Sản phẩm mẫu của Intel có tốc độ từ 50MHz – 400MHz nhưng  thiết kế cuối cùng có thể có tốc độ cao hơn .
 
 
Sơ đồ nguyên lí cho thấy nó sẽ là hệ thống  2-chip . GPU sẽ là 1 chip và có FPGA thứ hai để truyền thông với máy tính qua giao diện PCIe .
 

Tuy nhiên thiết kế trên mới ở trong giai đoạn nghiên cứu và không thể biết khi nào thì nó có mặt trên thị trường .