Summit sẽ là siêu máy tính nhanh nhất thế giới

Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về siêu máy tính với vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng TOP500
Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về siêu máy tính với vị trí thứ nhất và thứ hai trong bảng xếp hạng TOP500 . Không muốn bị đứng ngoài trong cuộc đua tốc độ Mỹ đang chế tạo một siêu máy tính nhanh nhất thế giới .
Summit sẽ có khả năng tính toán đạt 150 tới 300 PetaFLOPS và sẽ đặt tại Trung tâm thí nghiệm Quốc gia Oak Ridge vào năm 2018 . Sunway TaihuLight là siêu máy tính nhanh nhất hiện nay với năng lực tính toán đạt 93 PetaFLOPS . Summit được thiết kế để thay thế cho Titan có khả năng tính toán đạt 17.59 PetaFLOPS .
Những bộ vi xử lí  mạnh nhất hiện này mới có thể thực hiện khả năng tính toán từ 50-100 GigaFLOPS còn GPU cao cấp nhất có thể thực hiện được vài TeraFLOPS . Điều đó cho thấy Summit mạnh hơn hàng nghìn tới hàng triệu lần những máy tính trong gia đình .
Summit sẽ bao gồm 4.600 nút , mỗi nút thực hiện nhiều hơn 40 TFLOPS . Từng sẽ có 512GB bộ nhớ DDR4 , và có thêm 1.600GB bộ nhớ Non-Volatile và có những bộ nhớ HBM . tổng cộng hệ thống  này sẽ có hơn 10PB RAM . Về năng lực tính toán mỗi nút sẽ có 2 bộ vi xử lí  IBM Power9 và 6 GPU NVIDIA Volta . Siêu máy tính này sẽ có lưu trữ 250PB và có tốc độ 2.5TB/s .
Toàn bộ Summit sẽ tiêu hao nhiều nhất đạt 15MW , tương tự như Sunway TaihuLight nhưng có năng lực tính toán gấp 2-3 lần .
Trong tương lai Oak Ridge có kế hoạch phát triển máy tính có phạm vi tính toán ExaFLOPS tới năm 2021 .