Siêu máy tính nhanh nhất thế giới đạt tốc độ tính toán 200 PetaFLOPS

Tuần trước Summit , là siêu máy tính nhanh nhất thế giới , lần đầu tiên ra mắt ở Phòng Thí nghiệm Quốc gia Mỹ Oak Ridge ở Tennessee .
Tuần trước Summit , là siêu máy tính nhanh nhất thế giới , lần đầu tiên ra mắt ở Phòng Thí nghiệm Quốc gia Mỹ Oak Ridge ở Tennessee .
Summit trang bị tới 27.648 GPU Volta Tensor và 9.216 CPU đặt trong diện tích khoảng 520m2 , tương đương với diện tích của hai sân bóng tennis . Nó nặng gần bằng chiếc máy bay thương mại và được kết nối bởi 297.729 mét cáp quang .
Theo NVIDIA , Summit có thể thực hiện được 200 ngàn triệu triệu phép tính dấu phảy động trong mỗi giây . Siêu máy tính nhanh nhất thế giới trước đó thuộc về Trung Quốc có tên gọi Sunway TaihuLight có năng lực tính toán 93 PetaFLOPS .
Summit do Bộ năng lượng Mỹ đặt hàng sẽ hỗ trợ những nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực phát hiện ra vật liệu mới , vật lí năng lượng cao , chăm sóc sức khỏe …
CEO của NVIDIA là Jensen Huang mô tả Summit như là một siêu máy tính trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới nó có thể viết được phần mềm mà con người không thể viết được .