Samsung thông báo SSD lớn nhất thế giới dung lượng 30.72TB

Samsung mới cho ra mắt SSD SAS ( Serial Attached SCSI ) PM1643 có dung lượng lớn nhất thế giới lên tới 30.72TB
Samsung mới cho ra mắt SSD SAS ( Serial Attached SCSI ) PM1643 có dung lượng lớn nhất thế giới lên tới 30.72TB . SSD PM1633a năm ngoái của Samsung có dung lượng 15.36TB .
PM1643 sử dụng 32 chip Flash NAND 1TB , mỗi chip có 16 lớp chip NAND 512Gb theo chiều dọc . Samsung cho biết SSD mới của họ đủ chỗ để lưu trữ 5700 bộ phim HD đầy đủ , mỗi phim có dung lượng 5GB .
So với model 2017 , SSD mới có tốc độ cải tiến , dùng giao diện SAS 12GBps , tốc độ Đọc/Ghi ngẫu nhiên đạt 400.000 IOPS và 50.000 IOPS , tốc độ Đọc/Ghi tuần tự lên tới 2.100MB/s và 1.700MB/s . Tốc độ Đọc ngẫu nhiên gấp khoảng 4 lần và có tốc độ tuần tự gấp 3 lần so với SSD SATA 2.5-inch thông thường .
PM1643 có phần điều khiển mới tích hợp 9 bộ điều khiển chính và phụ đã dùng trong những SSD trước kia . Nó dùng công nghệ TSV (Through Silicon Via) để kết nối với những chip 8Gb DDR4 , tạo ra 40GB DRAM .
Không thấy Samsung đề cập tới giá và thời gian phát hành nhưng chắc chắn không hề rẻ chút nào . Ví dụ PM1633a 15TB giá khoảng 10.000$ .
Năm 2016 , Samsung nói rằng đang chế tạo SSD 60TB và phát hành năm 2017 nhưng mới chỉ trong giai đoạn demo mà chưa có sản phẩm thương mại .