Samsung Exynos I T200 IoT đi vào sản xuất hàng loạt

Samsung vừa mới thông báo bộ xử lí cho những thiết bị IoT theo nhãn hiệu Exynos đã đi vào sản xuất hàng loạt .
Samsung vừa mới thông báo bộ xử lí cho những thiết bị IoT theo nhãn hiệu Exynos đã đi vào sản xuất hàng loạt .
Exynos I T200 là chip điện năng thấp được sản xuất bằng công nghệ 28nm HKMG ( High-K Metal Gate ) có chứa lõi Cortex-R4 và Cortex-M0+ . Về kết nối , chip này hỗ trợ Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz và IoTivity , là chuẩn giao thức do Open Connectivity Foundation đưa ra để các thiết bị IoT có thể can giao tiếp được với nhau .
Exynos I T200 trang bị khối phần cứng quản lí an ninh có tên gọi SSS ( Security Sub-System ) . Lưu trữ dữ liệu an toàn và quản lí chứng thực thiết bị được điều khiển bởi PUF (Physical Unclonable Function) IP và theo Samsung nó cung cấp mức độ bảo vệ an toàn hơn so với những giải pháp hiện tại .
Samsung khẳng định , Exynos I T200 được tối ưu hóa trong cả hiệu suất làm việc và yêu cầu an toàn trong thị trường IoT .
Các thiết bị IoT đang tăng trưởng mạnh mẽ , các chuyên gia dự đoán tới năm 2020 sẽ có 200 tỉ thiết bị IoT được sử dụng .