Origin Wireless có thể nhận biết những sự chuyển động nhỏ bằng Wi-Fi

Hiện tại trong gia đình mạng Wi-Fi đã trở nên quá thông dụng
Hiện tại trong gia đình mạng Wi-Fi đã trở nên quá thông dụng . Origin Wireless với mục tiêu thay đổi những gì mà Router không dây của bạn có thể làm được . Bằng cách dùng những chuẩn 802.11 hiện tại , công ty  có thể nhận biết được những sự chuyển động rất nhỏ trong phòng với độ chính xác cao đủ để có thể xác định nếu như có ai đó đang thở .
Công nghệ trên của Origin Wireless rất thích hợp cho việc bảo vệ ngôi nhà và đưa ra hệ thống  cảnh báo khẩn cấp . Nếu như phát hiện ra những sự chuyển động đáng ngờ nó có thể đưa ra thông tin cảnh báo hoặc liên hệ trực tiếp tới cơ quan pháp luật hoặc cho một ai đó .
Origin Wireless tuyên bố chỉ cần một phút có thể xác định được nhịp thở của mọi người trong phòng . Công nghệ này yêu cầu phải có mạng Wi-Fi , một Router là chưa đủ để đo độ chính xác và xử lí những tín hiệu cần để theo dõi vị trí và giám sát sinh trắc học .
Trong thiết lập mạng thông thường , độ trễ và sự phản xạ của các tín hiệu nói chung là không tốt . Việc kết nối chậm hơn và tín hiệu yếu thường xuyên diễn ra với mạng Wi-Fi . Tuy nhiên Origin Wireless lại khai thác những thuộc tính của độ trễ của tín hiệu điện từ để đảo ngược đường đi của mỗi tín hiệu . Kèm theo một số thuật toán phức tạp và dữ liệu thu được gian phòng có thể được bản đồ hóa khá hiệu quả .