NVIDIA thông báo EGX

NVIDIA mới cho ra mắt nền tảng điện toán tăng tốc EGX được cho là để nhận biết , hiểu và hoạt động theo thời gian thực
NVIDIA mới cho ra mắt nền tảng điện toán tăng tốc EGX được cho là để nhận biết , hiểu và hoạt động theo thời gian thực với luồng dữ liệu liên tục giữa những trạm kết nối 5G , nhà kho , các nhà máy . Theo NVIDIA , EGC được tạo ra do nhu cầu ngày càng tăng giữa yêu cầu thực hiện ngay lập tức thông qua Trí tuệ nhân tạo với những dữ liệu được tạo ra phải đảm bảo thời gian đáp ứng cực nhanh trong khi phải giảm thời gian truiyeenf dữ liệu lớn tới “đám mây”.
Cho tới năm 2025 sẽ có 150 tỉ cảm biến và những thiết bị IoT truyền dữ liệu liên tục sẽ cần phải xử lí , lớn hơn nhiều so với việc chỉ sử dụng điện thoại thông minh như hiện nay . Những máy chủ dựa trên nền tảng EGX sẽ phân phối việc xử lí dữ liệu theo thời gian thực từ những cảm biến trên .
EGX sẽ sử dụng Nvidia Jetson Nano với chỉ điện năng vài Watt để xử lí năm trăm tỉ phép tính mỗi giây  ( TOPS ) cho những công việc nhận dạng hình ảnh . Những máy chủ NVIDIA T4 có sức mạnh hơn 10.000 TOPS cho công việc nhận dạng giọng nói theo thời gian thực và những nhiệm vụ AI theo thời gian thực khác .
NVIDIA đã cộng tác với Red Hat để tích hợp và tối ưu hóa NVIDIA Edge Stack với OpenShift . NVIDIA Edge Stack  là phần mềm tối ưu hóa bao gồm những driver của NVIDIA , plugin CUDA Kubernetes , những thư viện CUDA-X , CUDA Container runtime và những Framworks AI cùng với các ứng dụng như TensorRT, TensorRT Inference Server và DeepStream .
EGX kết hợp tất cả những công nghệ điện toán NVIDIA AI với Red Had OpenShift và Edge Stack cùng với những công nghệ an ninh , lưu trữ , mạng của Cisco và Mellanox . Điều đó cho phép các công ty với nhiều lĩnh vực như viễn thông , chế tạo , chăm sóc sức khỏe , vẫn tải … nhanh chóng áp dụng AI vào trong công việc của mình .