NEC tuyên bố bộ xử lí Vector mới có tốc độ xử lí dữ liệu gấp 50 lần

Các nhà sản xuất đang tìm kiếm cấu trúc thay thế cho x86 để đạt hiệu suất tính toán lớn cho những công việc như Trí tuệ Nhân tạo và máy học
Các nhà sản xuất đang tìm kiếm cấu trúc thay thế cho x86 để đạt hiệu suất tính toán lớn cho những công việc như Trí tuệ Nhân tạo và máy học . Google và IBM đang có những dự án của mình ; NVIDIA và AMD đang cải tiến những GPU để thay thế , và bây giờ NEC thông báo về bộ xử lí Vector để tăng tốc xử lí dữ liệu nhanh gấp 50 lần trong Framework tính toán liên kết Apache Spark .
NEC cho biết bộ xử lí Vector này có tên gọi Aurora Vector Engine , thúc đẩy cấu trúc dữ liệu “ma trận thưa thớt” để tăng hiệu suất tính toán trong những nhiệm vụ của máy học . Những máy tính dựa trên Vector là thành phần cơ bản để chế tạo siêu máy tính để thực hiện những phép tính toán khoa học lớn . Cray trước kia cũng sử dụng những bộ xử lí như vậy trước khi chuyển sang chip x86 .
NEC đã một loạt siêu máy có tên SX , mỗi CPU trong đó là SX-ACE thế hệ mới có thể thực hiện năng lực tính toán lên tới 256GigaFLOPS và hỗ trợ 1TB địa chỉ bộ nhớ . NEC nói rằng họ cũng phát triển cấu trúc “ma trận thưa thớt” trung gian để đơn giản hóa cho những nhiệm vụ của máy học . Những thành phần trung gian có thể được dùng trong những hệ thống  Python hoặc Spark không cần phải lập trình đặc biệt và có cùng định dạng như thư viện máy học .
Bộ xử lí Vector của NEC có thiết kế để xử lí những dữ liệu cực lớn và phân tích hình ảnh . Điều đáng lưu ý đó là những GPU bản chất cũng là những bộ xử lí Vector nhưng chưa phải là bộ xử lí đặc biệt cho những nhà phát triển hệ thống  cần .